கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் கொள்முதல் பற்றிய 4 பொய்கள் நீங்கள் ஒருவேளை நம்பலாம்

என்சிஎஸ்பி
netooze கிளவுட் சேவை வழங்குநர்
அக்டோபர் 14, 2015
கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் கொள்முதல் பற்றிய 4 பொய்கள் நீங்கள் ஒருவேளை நம்பலாம்

The world of procurement is seemingly full of impassioned people who are absolutely certain about what procurement is all about. Like other great lies, many of these half-truths and misleading ideas sound agreeable to the ears and come packaged as good advice from influential people.

How many of these popular lies have you fallen victim to?

1. Procurement should have a seat at the C-table

It’s not so much an outright lie as an irritating half-truth – but the damage comes with what Procurement people do with it. The thought behind this is well-intended: Procurement people should be able to speak the language of senior executives as easily as they can talk about FIDIC or demand forecasting. Terms such as EBITDA, ROIC, and economic profit should be part of their everyday parlance. Procurement issues are often the least understood by the board and the CEO and must be explained in their language.

What on earth could be wrong with that?   Nothing – if the Procurement people have full cognisance of their own tools and language – and can be persuasive to senior people of the value of Procurement.  

Now, that’s where we have, what is kindly referred to, as a skills gap.

In reality, for Procurement with no reputation (outside of that pesky metric of cost) and few business-aligned projects to call upon, it can be incredibly hard to try and catch senior people’s ear – never mind a C-seat (see what I did there?).

2. You must carry out a competitive tender to obtain value for money

I’m trying to distance myself from the public sector here (noting I did co-author the CIPS book on contracting in the public sector) but even in the private sector there’s a desperate need to get three quotes.  

Why three quotes?  

Not five, not 11?   ‘Cos the rules say three; that’s why.  

And the rules of Procurement policy and procedures, well, they can’t be broken because the CFO or the head of internal audit (all very commercial animals?) will be down on Procurement like a ton of bricks.  

When the three quotes are received the following conversation occurs – the highest price is rejected – ‘they’re ripping us off’ followed by – and I love this one about the lowest price quotation - ‘the price is too low, they must have got the specification wrong’ – and the contract is awarded to the middle-priced one”¦.surely there’s a better way to deliver value for money?  

Perhaps starting with actually defining it!

3. Procurement is the only source of governance for 3rd party spend

Being the only source would suggest a 100%, right?  

I’d be amazed - and delighted - if Procurement governed half of all the 3rd party spend.   Words such as "influencing" are sometimes bandied about to shore up this lie. What a surprise that sales people are either trained or very quickly learn ways, to actually bypass Procurement when selling.

And the reason?

Obviously, marketing, IT, auditors' fees, construction/property, and recruitment (I could go on) is completely different, say the senior people in those departments – echoing the views of the oh so helpful salespeople.   And procurement just never gets near, as they can’t articulate (deliver?) the value they can add.  

I await the avalanche of people commenting on this telling me I’m wrong.   Please be assured you are exceptional in Procurement.    

4. Procurement welcomes innovation, strategic relationships, and anything other than a lower price

Few businesses view Procurement as a strategic process. Most often, Procurement staff report to the CFO. This astonishing trend indicates that Procurement is still viewed as a financial / accounting activity and not an operational strategic activity that directly impacts the bottom line.

Suppliers; if you have an innovative product or service, recognise that Procurement’s ‘raison d'être’ is to deliver cost savings.   That’s what they are measured on, that’s what the research with CPOs and the C-suite say is the #1 priority.   There’s oodles of other priorities such as local sourcing, sustainability, innovation, partnering, risk management – I could go on and on and on.   But that’s the one they get measured on. Think that through, next time you’re pitching.    

எடுத்துக்கொள்

Perspectives on procurement need to change, mature, and grow up.  Lies like these need to be re-evaluated and abandoned. Procurement needs to change the way they engage and manages suppliers and their internal stakeholders; "adding value’ (a dreadful phrase!) means so much more than asking for a discount.

Stephen Ashcroft, BEng MSc MCIPS (speaking here, very much in a personal capacity!) is Associate Director, Procurement and Commercial Advisory at AECOM, a Fortune 500 company. He’s a procurement learner stuck in the body of a procurement veteran, and with over 20 years’ experience still sees the glass as half full. Working with leading organisations across diverse industry sectors, Steve helps clients reimagine procurement to drive improved performance. A recognised advisor, speaker, lecturer, and author; the ever-hopeful Kopite shares his bright-eyed/world-weary views on Twitter @ThinkProcure, லின்க்டு இன் மற்றும் அவரது வலைப்பதிவு.

Netooze® என்பது கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம் ஆகும், இது உலகளாவிய தரவு மையங்களில் இருந்து சேவைகளை வழங்குகிறது. டெவலப்பர்கள் தாங்கள் விரும்பும் நேரடியான, சிக்கனமான மேகத்தைப் பயன்படுத்தினால், வணிகங்கள் விரைவாக விரிவடையும். கணிக்கக்கூடிய விலை நிர்ணயம், முழுமையான ஆவணங்கள் மற்றும் எந்த நிலையிலும் வணிக வளர்ச்சியை ஆதரிக்கும் அளவிடுதல் ஆகியவற்றுடன், Netooze® உங்களுக்குத் தேவையான கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் சேவைகளைக் கொண்டுள்ளது. ஸ்டார்ட்அப்கள், நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு நிறுவனங்கள் Netooze®ஐப் பயன்படுத்தி செலவுகளைக் குறைக்கலாம், மேலும் சுறுசுறுப்பாக மாறலாம் மற்றும் விரைவாகப் புதுமைகளை உருவாக்கலாம்.

தொடர்புடைய இடுகைகள்

%d இந்த பிளாக்கர்கள்: