Qendra e të dhënave në Kazakistan (Almaty).

Faqja jonë në Kazakistan është vendosur në bazë të qendrës së të dhënave të kompanisë Kazteleport në Almaty. Kjo qendër e të dhënave plotëson të gjitha kërkesat moderne për tolerancën e gabimeve dhe sigurinë e informacionit.

Karakteristikat e qendrës së të dhënave

  • Siperfaqja 100 M2
  • Gjerësia e brezit të rrjetit deri në 10 Gbps
  • Dy transportues të pavarur
  • Rezervimi i kryer sipas skemes N + 1
  • 2 SGA
  • Certifikata PCI DSS
Filloni udhëtimin tuaj në re? Hidhni hapin e parë pikërisht tani.