အများသူငှာ ကမ်းလှမ်းချက်

ဧပြီလ 05၊ 2022 ရက်စွဲပါထုတ်ဝေ
"ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်" Dean Jones
NETOOZE - Cloud Technologies LTD ၏ အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး၊

အများသူငှာ ကမ်းလှမ်းချက် (သဘောတူညီချက်)
ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခွင့် ပေးအပ်ခြင်းအပေါ်
ကွန်ပျူတာအရင်းအမြစ်များငှားရမ်းခြင်း

Limited Liability Partnership "NETOOZE LTD"၊ ဤနောက်မှ ရည်ညွှန်းသည်။  "ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ"အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး - Shchepin Denis Luvievich မှကိုယ်စားပြုသော၊ ဤသဘောတူညီချက်ကို မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းကိုမဆို ကမ်းလှမ်းချက်အဖြစ် ထုတ်ဝေသည်၊၊ "ဖောက်သည်"အင်တာနက်ပေါ်ရှိ ကွန်ပျူတာအရင်းအမြစ်များကို ငှားရမ်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ (ယခုနောက်ပိုင်းတွင် "ဝန်ဆောင်မှုများ" အဖြစ် ရည်ညွှန်းသည်)။

ဤကမ်းလှမ်းချက်သည် အများသူငှာ ကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည် (နောင်တွင် "သဘောတူညီချက်" ဟုရည်ညွှန်းသည်)။

ဤသဘောတူညီချက် (အများပြည်သူ ကမ်းလှမ်းချက်) ၏ စည်းကမ်းချက်များကို အပြည့်အဝ ခြွင်းချက်မရှိ လက်ခံခြင်း (လက်ခံမှု) သည် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၏ ဝဘ်ဆိုဒ်မှ စာရင်းကိုင်စနစ်တွင် သုံးစွဲသူ၏ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြစ်သည် ( netooze.com ).

1. စာချုပ်၏ဘာသာရပ်

၁.၁။ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူက Client အား ကွန်ပြူတာရင်းမြစ်များ ငှားရမ်းခြင်း၊ SSL လက်မှတ်များကို မှာယူခြင်းအတွက် ဝန်ဆောင်မှုများအပြင် သဘောတူညီချက်မှ ပံ့ပိုးပေးသည့် အခြားဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးပြီး Client သည် အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုများကို လက်ခံပြီး ၎င်းတို့အတွက် ပေးချေရန် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

၁.၂။ ဝန်ဆောင်မှုများစာရင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ လက္ခဏာရပ်များကို ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အခွန်စည်းကြပ်မှုမှ ဆုံးဖြတ်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အခွန်အခများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၏ ဝဘ်ဆိုက်တွင် လွှင့်တင်ထားပြီး ဤသဘောတူညီချက်၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

၁.၃။ ဝန်ဆောင်မှုပေးမှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များအပြင် ပါတီများ၏ ထပ်လောင်းအခွင့်အရေးများနှင့် တာဝန်များကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၏ ဝဘ်ဆိုက်တွင် လွှင့်တင်ထားသော ဝန်ဆောင်မှုအဆင့်သဘောတူညီချက် (SLA) မှ ဆုံးဖြတ်သည် ( netooze.com ).

၁.၄။ ဤသဘောတူညီချက်အတွက် သတ်မှတ်ထားသော နောက်ဆက်တွဲများသည် ဤသဘောတူညီချက်၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ သဘောတူညီချက်နှင့် နောက်ဆက်တွဲ စည်းမျဉ်းများအကြား ကွဲလွဲမှုရှိပါက၊ ပါတီများအား နောက်ဆက်တွဲများ၏ စည်းကမ်းချက်များဖြင့် လမ်းညွှန်ရမည်။

၁.၅။ သဘောတူညီချက်ရှိ ဖောက်သည်မှ သတ်မှတ်ထားသော ဆက်သွယ်ရန်အီးမေးလ်လိပ်စာများသို့ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူမှ ဖောက်သည်ထံ ပေးပို့သော အကြောင်းကြားစာများနှင့် မက်ဆေ့ခ်ျများ၏ တရားဝင်အင်အားကို ပါတီများက အသိအမှတ်ပြုသည်။ ထိုသို့သော အသိပေးချက်များနှင့် မက်ဆေ့ချ်များကို စာတိုက်သို့ပေးပို့ပြီး (သို့မဟုတ်) ဖောက်သည်၏တရားဝင်လိပ်စာသို့ ပေးပို့သည့် ရိုးရှင်းသောပုံစံဖြင့် လုပ်ဆောင်သည့် အသိပေးချက်များနှင့် မက်ဆေ့ချ်များနှင့် ညီမျှသည်။

၁.၆။ ဝန်ဆောင်မှုလက်ခံခြင်းလက်မှတ်အောက်ရှိ တောင်းဆိုချက်များကို လဲလှယ်ခြင်းနှင့် ကန့်ကွက်စာပေးပို့သည့်အခါ ရိုးရှင်းသောပုံစံတစ်ခုသည် မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသည်။

၂။ ပါတီများ၏အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်များ

၂.၁။ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည် အောက်ပါတို့ကို လုပ်ဆောင်ရန် တာဝန်ယူသည်။

၂.၁.၁။ ဤသဘောတူညီချက်ကို အသက်ဝင်သည့်အချိန်မှစ၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၏ စာရင်းအင်းစနစ်တွင် သုံးစွဲသူအား စာရင်းသွင်းပါ။

၂.၁.၂။ ဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအဆင့်သဘောတူညီချက်တွင် သတ်မှတ်ထားသော အရည်အသွေးနှင့်အညီ ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်ပါ။

၂.၁.၃။ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို အသုံးပြု၍ သုံးစွဲသူ၏ဝန်ဆောင်မှုသုံးစွဲမှုမှတ်တမ်းများကို သိမ်းဆည်းထားပါ။

၂.၁.၄။ United Kingdom ၏ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်မှ ပံ့ပိုးပေးထားသည့်အတိုင်း မှလွဲ၍ Client ထံမှရရှိသော အချက်အလက်များ၏ လျှို့ဝှက်ထားမှုကို သေချာစေပြီး ဖောက်သည်ထံ ပေးပို့ခြင်းအပြင် ဖောက်သည်ထံမှ အီးမေးလ်ဖြင့် လက်ခံရရှိသည့် စာသားများ၏ အကြောင်းအရာများကိုလည်း သေချာစေပါ။

၂.၁.၅။ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၏ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ထုတ်ဝေခြင်းဖြင့် သဘောတူညီချက်နှင့် ၎င်း၏နောက်ဆက်တွဲများတွင် ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ဖြည့်စွက်မှုများအားလုံးကို ဖောက်သည်အား အသိပေးပါ ( netooze.com ) နှင့် (သို့မဟုတ်) ဖောက်သည်၏ ဆက်သွယ်ရန် အီးမေးလ်လိပ်စာသို့ စာတစ်စောင်ပေးပို့ခြင်းဖြင့် အီးမေးလ်ဖြင့် (သို့မဟုတ်) ၎င်းတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်မစတင်မီ 10 (ဆယ်) ရက်ထက် နောက်မကျဘဲ ဖုန်းဖြင့်၊ ဤပြောင်းလဲမှုများနှင့် ထပ်ဆောင်းများအပြင် နောက်ဆက်တွဲများပါ အသက်ဝင်လာသည့်ရက်စွဲသည် သက်ဆိုင်ရာ နောက်ဆက်တွဲတွင် ဖော်ပြထားသည့် ရက်စွဲဖြစ်သည်။

၂.၂။ Client သည် အောက်ပါတို့ကို လုပ်ဆောင်ရန် တာဝန်ယူသည်။

၂.၂.၁။ ဤသဘောတူညီချက်အသက်ဝင်လာသည့်အချိန်မှစ၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၏ဝဘ်ဆိုဒ်မှ စာရင်းကိုင်စနစ်တွင် စာရင်းသွင်းပါ ( netooze.com ).

၂.၂.၂။ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူမှ ပေးဆောင်သော ဝန်ဆောင်မှုများကို လက်ခံပြီး ပေးချေပါ။

၂.၂.၃။ ဝန်ဆောင်မှုများကို သင့်လျော်စွာ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကိုယ်ပိုင်အကောင့်၏ အပြုသဘောဆောင်သော လက်ကျန်ငွေကို ထိန်းသိမ်းပါ။

၂.၂.၄။ ပြက္ခဒိန် (၇) ရက်လျှင် အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ်၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၏ ဝဘ်ဆိုက်တွင် လွှင့်တင်ထားသော၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၏ ဝဘ်ဆိုက်တွင် လွှင့်တင်ထားသော Client အား ဝန်ဆောင်မှုပေးမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို သိကျွမ်းနားလည်ပါ။ netooze.com ) ဤသဘောတူစာချုပ်မှ သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်း။

3. ဝန်ဆောင်မှုကုန်ကျစရိတ်။ ဖြေရှင်းမိန့်

၃.၁။ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၏ ဝဘ်ဆိုက်တွင် လွှင့်တင်ထားသော ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အခွန်အခများနှင့်အညီ ဝန်ဆောင်မှုများ၏ ကုန်ကျစရိတ်ကို ဆုံးဖြတ်ပါသည်။

၃.၂။ ဝန်ဆောင်မှုများကို ဖောက်သည်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်သို့ ရန်ပုံငွေများအပ်နှံခြင်းဖြင့် ပေးဆောင်ရသည်။ ဝန်ဆောင်မှုများကို ဖောက်သည်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်၏ အပြုသဘောဆောင်သောလက်ကျန်ငွေရရှိစေရန်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုများကို မျှော်လင့်ထားသည့်အသုံးပြုမှု၏ မည်သည့်လအရေအတွက်အတွက်မဆို ဝန်ဆောင်မှုများကို ကြိုတင်ပေးချေပါသည်။

၃.၃။ Client ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်တွင် အပြုသဘောဆောင်သော လက်ကျန်ငွေရှိနေမှသာ ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည် ဖောက်သည်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်တွင် အနုတ်လက္ခဏာပြသောလက်ကျန်ငွေဖြစ်သွားသောအခါ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်ဝန်ဆောင်မှုကို ချက်ချင်းရပ်ပစ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

၃.၄။ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည် ၎င်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုများကို ခရက်ဒစ်ဖြင့် ပေးဆောင်ပိုင်ခွင့် ရှိပြီး ဖောက်သည်သည် ထုတ်ပေးသည့်နေ့မှစ၍ ရုံးဖွင့်ရက် (၃) ရက်အတွင်း ပြေစာအား ပေးချေရန် ဆောင်ရွက်နေပါသည်။

၃.၅။ Client သို့ ပြေစာတစ်ခုထုတ်ပေးခြင်းနှင့် Client ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်မှ ရန်ပုံငွေများကို ထုတ်ယူခြင်းအတွက် အခြေခံသည် သူအသုံးပြုသော ဝန်ဆောင်မှုပမာဏအပေါ် ဒေတာဖြစ်သည်။ ဝန်ဆောင်မှုများ၏ ပမာဏကို အပိုဒ် 3.5 တွင် ပေးထားသည့်ပုံစံဖြင့် တွက်ချက်ပါသည်။ လက်ရှိသဘောတူညီချက်။

၃.၆။ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည် အပိုဒ် 3.6 တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း Client ၏ လိုက်နာရမည့် အကြောင်းကြားချက်ဖြင့် လက်ရှိ ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အခွန်နှုန်းထားများကို ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်ရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အခွန်စည်းကြပ်မှုအသစ်များကို မိတ်ဆက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ လက်ရှိသဘောတူညီချက်။

၃.၇။ ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ငွေပေးချေမှုကို အောက်ပါနည်းလမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြင့် ပြုလုပ်သည်-
- အင်တာနက်ပေါ်တွင်ဘဏ်ငွေပေးချေမှုကတ်များကိုအသုံးပြု;
- ဤသဘောတူညီချက်၏အပိုင်း 10 တွင်ဖော်ပြထားသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအသုံးပြု၍ ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်း။

ငွေပေးချေမှုအမိန့်တွင် Client ထံမှ ဆင်းသက်လာပြီး ၎င်း၏ သက်သေခံအချက်အလက်များ ပါဝင်ရပါမည်။ သတ်မှတ်ထားသောအချက်အလက်များမရှိပါက၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည် ငွေပေးချေမှုအမိန့်ကို ဖောက်သည်မှ မှန်ကန်စွာမလုပ်ဆောင်မချင်း ဝန်ဆောင်မှုပေးဆောင်မှုကို ဆိုင်းငံ့ရန် နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆိုင်းငံ့ထားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းမှုအတွက် ဘဏ်ကော်မရှင်ကို ပေးဆောင်ရန် ကုန်ကျစရိတ်များကို Client မှ ကျခံပါသည်။ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းမှ ဖောက်သည်အတွက် ငွေပေးချေမှုပြုလုပ်သည့်အခါ၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည် ငွေလွှဲခြင်းကို ဆိုင်းငံ့ထားရန်နှင့် ငွေပေးချေမှုအတွက် Client ထံမှ အတည်ပြုချက်တောင်းခံရန်၊ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာငွေပေးချေမှုကို လက်ခံရန် ငြင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

၃.၈။ ဖောက်သည်သည် သူပေးသော ငွေပေးချေမှု မှန်ကန်မှုအတွက် တာဝန်ရှိပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၏ ဘဏ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ပြောင်းလဲသည့်အခါ၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၏ ဝဘ်ဆိုက်တွင် တရားဝင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို လွှင့်တင်သည့်အချိန်မှစ၍ ခေတ်မမီတော့သော အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ ငွေပေးချေမှုများအတွက် Client တွင် တာဝန်ရှိပါသည်။

၃.၉။ ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ငွေပေးချေခြင်းကို ဤသဘောတူညီချက်၏ အပိုင်း 3.9 တွင်ဖော်ပြထားသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၏အကောင့်သို့ ရန်ပုံငွေလက်ခံရရှိချိန်တွင် ပြုလုပ်သည်ဟု ယူဆပါသည်။

၃.၁၀။ ဖောက်သည်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်တွင် သုညလက်ကျန်တစ်ခုဖွဲ့စည်းပြီးကတည်းက၊ ဤကာလအတွင်း ဖောက်သည်၏အချက်အလက်အားလုံးကို အလိုအလျောက်ဖျက်ဆီးခံရပြီးနောက် ဖောက်သည်၏အကောင့်ကို 3.10 (ဆယ့်လေး) ရက်ကြာ သိမ်းဆည်းထားသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ဤကာလ၏ နောက်ဆုံး (၅) ရက်ကို သီးသန့်ထားရှိပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည် ဖောက်သည်၏ အချက်အလက်များကို အချိန်မတန်မီ ဖျက်ပစ်ခြင်းအတွက် တာဝန်မရှိပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ Client ၏အကောင့်ကို သိမ်းဆည်းခြင်းသည် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၏ဆာဗာသို့ Client မှအပ်လုဒ်လုပ်ထားသောဒေတာနှင့် အချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းခြင်းကို ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။

၃.၁၁။ တောင်းဆိုသည့်အချိန်တွင် ငွေပေးချေမှုစနစ်ဖြင့် လက်ခံရရှိသည့် လက်ရှိလရှိ ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အခကြေးငွေအရေအတွက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို ဖောက်သည်က ကုမ္ပဏီကပေးသော ကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှုစနစ်များနှင့် အခြားနည်းလမ်းများကို အသုံးပြု၍ ရယူနိုင်ပါသည်။ ဤအချက်အလက်ကို ပေးဆောင်ခြင်း၏ သီးခြားအသေးစိတ်အချက်များအား ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၏ ဝဘ်ဆိုဒ် netooze.com တွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

၃.၁၂။ လစဉ်အခြေခံအရ၊ အစီရင်ခံသည့်လ၏ ၁၀ ရက်မြောက်နေ့မတိုင်မီတွင်၊ ပေးသွင်းသူသည် အစီရင်ခံခြင်းလတွင် ပေးဆောင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အခကြေးငွေအားလုံးပါဝင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုလက်ခံကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးသည်၊၊ ဖက်စ်ဖြင့်အသိအမှတ်ပြုပြီး အခွင့်အာဏာရှိသူမှ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော၊ ကုမ္ပဏီသည် တရားဝင်ထင်ရှားသော စာရွက်စာတမ်းများဖြစ်သည်။ လုပ်ဆောင်ချက်သည် အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွက် လုပ်ဆောင်ပေးသည့် အချက်အလက်နှင့် ပမာဏကို အတည်ပြုခြင်း ဖြစ်သည်။ ဝန်ဆောင်မှုလက်ခံခြင်းလက်မှတ်ကို ပေးသွင်းသူနှင့် ဖောက်သည်တစ်ဦးချင်းစီက ရေးဆွဲထားကြောင်း ပါတီများက သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။

၃.၁၃။ ဝန်ဆောင်မှုများကို လက်ခံကြောင်း လက်မှတ်ဖွဲ့စည်းသည့်နေ့မှစပြီး လုပ်ငန်းခွင် (၁၀)ရက်အတွင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည် ပံ့ပိုးပေးထားသည့် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ အရည်အသွေးနှင့် ပမာဏနှင့်ပတ်သက်၍ Client ထံမှ တောင်းဆိုချက်တစ်စုံတစ်ရာကို လက်ခံရရှိခြင်းမရှိသေးပါ။

၃.၁၄။ တရားဝင်ထင်ရှားသောစာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကို အီလက်ထရွန်းနစ်ပုံစံဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ပြီး တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသော လက်မှတ်စင်တာတစ်ခုမှ အီလက်ထရွန်းနစ်ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်မှတ်ဖြင့် ပါတီများ၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များမှ လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ပြီး အီလက်ထရွန်နစ်စာရွက်စာတမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုအော်ပရေတာမှတစ်ဆင့် လွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ ဤစာပိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသောစာများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကို အီလက်ထရွန်နစ်စာရွက်စာတမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုအော်ပရေတာမှတစ်ဆင့် ပေးပို့အတည်ပြုချက်ဖြင့်ပေးပို့ပါက မှန်ကန်စွာပေးဆောင်သည်ဟုယူဆပါသည်။

၃.၁၅။ ဤသဘောတူညီချက်အောက်တွင် ဝန်ဆောင်မှုများ ပံ့ပိုးပေးသည့်ကာလသည် သဘောတူညီချက်၏ နောက်ဆက်တွဲတွင် အခြားနည်းဖြင့် ပံ့ပိုးပေးခြင်းမရှိပါက ပြက္ခဒိန်လဖြစ်သည်။

4. ပါတီများ၏တာဝန်

၄.၁။ ပါတီများ၏တာဝန်ကို ဤသဘောတူညီချက်နှင့် ၎င်း၏နောက်ဆက်တွဲများက ဆုံးဖြတ်သည်။

၄.၂။ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည် မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆို တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်သော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက် တာဝန်မကင်းပါ။ သွယ်ဝိုက်သောပျက်စီးမှုများတွင် ဝင်ငွေဆုံးရှုံးမှု၊ အမြတ်ငွေ၊ ခန့်မှန်းခြေငွေစုမှု၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် စေတနာတို့၌ အကန့်အသတ်မရှိ ပါဝင်ပါသည်။

၄.၃။ Client သည် ဤသဘောတူညီချက်အရ ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုသည့် Client မှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သို့မဟုတ် အပြည့်အဝ ပေးဆောင်ထားသည့် ဝန်ဆောင်မှုပေးမှုအတွက် Client နှင့် စာချုပ်များချုပ်ဆိုထားသော တတိယပါတီများ၏ အရေးဆိုမှုများအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူကို တာဝန်ယူမှုမှ လွှတ်ပေးပါသည်။

၄.၄။ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည် ဖောက်သည်၏ အရေးဆိုမှုနှင့် လျှောက်လွှာများကိုသာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်၊ ၎င်းကို စာဖြင့်ရေးသားပြီး United Kingdom ၏ ဥပဒေပြဌာန်းချက်အတိုင်း သတ်မှတ်သည်။

၄.၅။ ပါတီများအကြား သဘောတူညီချက်တစ်ရပ်ကို မရရှိနိုင်ပါက၊ အငြင်းပွားမှုသည် Nur-Sultan ၏ SIEC (အထူးပြုခရိုင်ကြားစီးပွားရေးတရားရုံး) (Client သည် တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လျှင်) သို့မဟုတ် အထွေထွေတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသောတရားရုံးတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၏ တည်နေရာတွင် (Client သည် တစ်ဦးချင်းဖြစ်လျှင်)။

၄.၆။ ပါတီများကြား အငြင်းပွားမှုများကို ဖြေရှင်းခြင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုသည့်အခါ ၎င်း၏တရားမ၀င်လုပ်ဆောင်မှုများကြောင့် ဖောက်သည်၏အမှားကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် လွတ်လပ်သောကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ခွင့်ရှိသည်။ Client ၏ အမှားအယွင်း ပေါ်ပေါက်ပါက၊ စစ်ဆေးမှုအတွက် Service Provider မှ ကုန်ကျမည့် ကုန်ကျစရိတ်များကို ပြန်လည်ပေးချေရန် တာဝန်ယူပါသည်။

၁၄။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုထုတ်ယူခြင်း

၅.၁။ Client သည် ၎င်း၏ကိုယ်စား မိမိ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို စီမံဆောင်ရွက်ပေးရန် သဘောတူသည် သို့မဟုတ် ၎င်း၏အမည်၊ ပထမအမည်၊ မျိုးရိုးဗီဇ၊ မိုဘိုင်းဖုန်း၊ အီးမေးလ်လိပ်စာအပါအဝင် ဝန်ဆောင်မှုများကို အမည်ပေးထားသော ပုဂ္ဂိုလ်များထံမှ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို လွှဲပြောင်းရန် အခွင့်အာဏာ အပြည့်အဝရှိသည်။ ဤသဘောတူညီချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း။

၅.၂။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏လုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုသည်မှာ- စုဆောင်းခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ စနစ်တကျပြုလုပ်ခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ ရှင်းလင်းချက် (မွမ်းမံခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း)၊ ထုတ်ယူခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း (ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ အသုံးပြုခွင့်)၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ ဖျက်ခြင်းနှင့် ဖျက်ဆီးခြင်းတို့ကို ဆိုလိုသည်။

6. သဘောတူညီချက်၏ အသက်ဝင်သည့်အခိုက်အတန့်။ သဘောတူညီချက်ကို ပြောင်းလဲခြင်း၊ ရပ်စဲခြင်းနှင့် ရပ်စဲခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

၆.၁။ သဘောတူညီချက်သည် ဤသဘောတူညီချက်မှ သတ်မှတ်ထားသည့်ပုံစံအတိုင်း ဖောက်သည် (ကမ်းလှမ်းချက်ကို လက်ခံခြင်း) မှ ၎င်း၏စည်းမျဥ်းများကို လက်ခံသည့်အချိန်မှ စတင်အသက်ဝင်မည်ဖြစ်ပြီး ပြက္ခဒိန်နှစ်ကုန်ဆုံးသည်အထိ သက်တမ်းရှိသည်။ ပြက္ခဒိန်နှစ်မကုန်မီ အနည်းဆုံး 6.1 (ဆယ့်လေး) ရက်အလိုတွင် ပြက္ခဒိန်တစ်ခုမှ ရပ်စဲကြောင်းကို ပါတီတစ်ခုမှ မကြေညာပါက သဘောတူညီချက်၏ သက်တမ်းသည် လာမည့်ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက် အလိုအလျောက် သက်တမ်းတိုးမည်ဖြစ်သည်။ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည် သုံးစွဲသူ၏ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာသို့ အီးမေးလ်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ အကြောင်းကြားစာတစ်စောင်ကို အီလက်ထရွန်းနစ်ဖြင့် ပေးပို့ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

၆.၂။ ဖောက်သည်သည် သဘောတူညီချက်ကို ရပ်စဲသည့်နေ့မတိုင်မီ 6.2 (ဆယ့်လေး) ရက်ထက် နောက်မကျဘဲ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူထံ သင့်လျော်သောသတိပေးချက်ပေးပို့ခြင်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို အချိန်မရွေး ပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

၆.၃။ အကယ်၍ ဤသဘောတူညီချက်အရ ဝန်ဆောင်မှုပေးမှုကို အချိန်ဇယားမတိုင်မီ ရပ်စဲပါက၊ Client ၏လျှောက်လွှာကိုအခြေခံ၍ ဤသဘောတူညီချက်နှင့် ၎င်း၏နောက်ဆက်တွဲများတွင် ပေးထားသည့်အတိုင်းမှလွဲ၍ အသုံးမပြုသောငွေများကို ပြန်လည်ပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။

၆.၄။ Client သည် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ support@netooze.com ၏ စာတိုက်ပုံးသို့ အသုံးမပြုသော ရန်ပုံငွေများ ပြန်လည်ပေးအပ်ရန်အတွက် လျှောက်လွှာတစ်စောင် ပေးပို့ရန် တာဝန်ရှိသည်။

၆.၅။ ငွေပြန်အမ်းခြင်း မပြုလုပ်မချင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည် မှတ်ပုံတင်စဉ်အတွင်း သတ်မှတ်ထားသည့် အချက်အလက်၏ Client မှ အတည်ပြုချက်တောင်းခံပိုင်ခွင့် ရှိသည် (နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဒေတာ/ ပတ်စပို့မိတ္တူ/ အချက်အလက်များ နေထိုင်ရာနေရာတွင် Client ၏ မှတ်ပုံတင်သည့်နေရာနှင့် အခြားအချက်အလက်များကို တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ)။

၆.၆။ သတ်မှတ်ထားသော အချက်အလက်ကို အတည်ပြုရန် မဖြစ်နိုင်ပါက၊ ပေးသွင်းသူသည် ကျန်ရှိသောငွေများကို Client ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်သို့ ပြန်မပို့ရန် အခွင့်အရေးရှိသည်။ အသုံးမပြုသောငွေများကို ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းဖြင့် သီးသန့်ပြုလုပ်သည်။

၆.၇။ အထူးပရိုမိုးရှင်းများနှင့် အပိုဆုအစီအစဉ်များ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် သုံးစွဲသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်သို့ အပ်ထားသောငွေများကို ပြန်အမ်း၍မရသည့်အပြင် ဤသဘောတူညီချက်အရ ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်သာ ပေးချေရန်အတွက်သာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

7. သဘောတူညီချက်ကို ဆိုင်းငံ့ခြင်း။

၇.၁။ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည် ဖောက်သည်အား ကြိုတင်သတိပေးခြင်းမရှိဘဲ ဤသဘောတူညီချက်ကို ဆိုင်းငံ့ထားပိုင်ခွင့်ရှိပြီး/သို့မဟုတ် ဖောက်သည်၏နေထိုင်ရာအရပ်တွင် မှတ်ပုံတင်သည့်နေရာနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်မိတ္တူနှင့် ပတ်စ်ပို့မိတ္တူ၊ အခြားအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ လိုအပ်ပါသည်။

၇.၁.၁။ အကယ်၍ Client သည် ဤသဘောတူညီချက်အရ ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုသည့်နည်းလမ်းသည် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအား ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေနိုင်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ သို့မဟုတ် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်စက်ပစ္စည်းများ၏ ချွတ်ယွင်းချက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။

၇.၁.၂။ ဖောက်သည်မှ ပြန်လည်ထုတ်ဝေခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းအား ဤသဘောတူညီချက်အရ၊ ဆော့ဖ်ဝဲ၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ရရှိသောရလဒ်အဖြစ် မူပိုင်ခွင့်ကိုင်ဆောင်သူ၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ၊ မူပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် အခြားအခွင့်အရေးများဖြင့် အပြည့်အဝ သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကာကွယ်ထားသည်။

၇.၁.၃။ ဖောက်သည်မှ ပေးပို့ခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းတွင် ဗိုင်းရပ်စ်များ သို့မဟုတ် အခြားအန္တရာယ်ရှိသော အစိတ်အပိုင်းများ၊ ကွန်ပျူတာကုဒ်များ၊ ဖိုင်များ သို့မဟုတ် ပရိုဂရမ်များပါရှိသော အချက်အလက် သို့မဟုတ် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို နှောင့်ယှက်ရန်၊ ဖျက်ဆီးရန် သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် ပရိုဂရမ်များအတွက်၊ အကောင်အထည်ဖော်မှုသည် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဝင်ရောက်ခြင်းအပြင် ၎င်းတို့၏မျိုးဆက်အတွက် စီးပွားဖြစ်ဆော့ဖ်ဝဲထုတ်ကုန်များနှင့် ပရိုဂရမ်များအတွက် အမှတ်စဉ်နံပါတ်များ၊ လော့ဂ်အင်များ၊ စကားဝှက်များနှင့် အင်တာနက်ပေါ်ရှိ အခပေးရင်းမြစ်များထံ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဝင်ရောက်ရယူခြင်းအတွက် အခြားနည်းလမ်းများအပြင် အထက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များသို့ လင့်ခ်များကို ပို့စ်တင်ခြင်း။

၇.၁.၄။ လိပ်စာပေးသူ၏ သဘောတူညီချက်မရှိဘဲ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူထံ လိပ်မူထားသော စာဖြင့်ပေးပို့သည့်စာဖြင့် လက်ခံရရှိသူများထံမှ စာဖြင့်ရေးသားထားသော သို့မဟုတ် အီလက်ထရွန်နစ်ရှင်းတမ်းများထံတွင် ကြော်ငြာအချက်အလက် ("စပမ်း") ဖြန့်ဝေခြင်း။ "Spam" ၏ သဘောတရားသည် စီးပွားရေး အရောင်းအ၀ယ်များ၏ ယေဘူယျအခြေခံမူများပေါ်တွင် အခြေခံ၍ သတ်မှတ်ထားသည်။

၇.၁.၅။ ဖောက်သည်မှ ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်/သို့မဟုတ် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၏ လက်ရှိဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက် သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာဥပဒေများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်စေသော အချက်အလက်တစ်ခုခုကို ထုတ်ဝေခြင်း သို့မဟုတ် တတိယပါတီများ၏ အခွင့်အရေးများကို ချိုးဖောက်ခြင်း။

၇.၁.၆။ ကုဒ်များပါရှိသော အချက်အလက် သို့မဟုတ် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို ဖောက်သည်မှ ထုတ်ဝေခြင်းနှင့်/သို့မဟုတ် ဖြန့်ဖြူးခြင်းတို့သည် ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်များ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့နှင့် ညီမျှသော အခြားအစိတ်အပိုင်းများ၏ လုပ်ဆောင်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်မှုတွင် ဖြစ်သည်။

၇.၁.၇။ ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများအပြင် အခြားပစ္စည်းများ ဖြန့်ဖြူးခြင်းအား တည်ဆဲဥပဒေဖြင့် ကန့်သတ် သို့မဟုတ် တားမြစ်ထားသည်။

၇.၁.၈။ အင်တာနက်သို့ဒေတာလွှဲပြောင်းသည့်အခါ အခြားသောကွန်ရက်ပရိုတိုကောများတွင်အသုံးပြုသည့် IP လိပ်စာ သို့မဟုတ် လိပ်စာများကို အတုအယောင်ပြုလုပ်ခြင်း။

၇.၁.၉။ Client နှင့်မသက်ဆိုင်သော ကွန်ပျူတာများ၊ အခြားစက်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဆော့ဖ်ဝဲများ၏ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း။

၇.၁.၁၀။ Network resource (ကွန်ပြူတာ၊ အခြားကိရိယာများ သို့မဟုတ် သတင်းအချက်အလက်အရင်းအမြစ်) သို့ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေရန် ရည်ရွယ်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ယင်းဝင်ရောက်ခွင့်၏ နောက်ဆက်တွဲအသုံးပြုမှု၊ ဖောက်သည်နှင့်မသက်ဆိုင်သော ဆော့ဖ်ဝဲလ် သို့မဟုတ် ဒေတာများကို ဖျက်ဆီးခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုဘဲ၊ ဤဆော့ဖ်ဝဲ သို့မဟုတ် ဒေတာပိုင်ရှင်များ၊ သို့မဟုတ် ဤအချက်အလက်အရင်းအမြစ်၏ စီမံခန့်ခွဲသူများ၏ သဘောတူညီချက်။ ခွင့်မပြုသောဝင်ရောက်ခွင့်ဆိုသည်မှာ အရင်းအမြစ်ပိုင်ရှင်မှ ရည်ရွယ်ထားသည့် အခြားနည်းလမ်းမှလွဲ၍ မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းကို ရည်ညွှန်းပါသည်။

၇.၁.၁၁။ အဓိပ္ပါယ်မဲ့ သို့မဟုတ် အသုံးမဝင်သော အချက်အလက်များကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏ ကွန်ပျူတာ သို့မဟုတ် စက်ကိရိယာများသို့ လွှဲပြောင်းရန် လုပ်ဆောင်မှုများ လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ဤကွန်ပျူတာများ သို့မဟုတ် စက်ကိရိယာများပေါ်တွင် အလွန်အကျွံ (ကပ်ပါးပိုး) ဝန်ကို ဖန်တီးပေးခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအား စစ်ဆေးရန် လိုအပ်သော အနိမ့်ဆုံးပမာဏထက် ကျော်လွန်နေသည့် ကွန်ရက်၏ ချိတ်ဆက်မှုကို စစ်ဆေးရန်၊ ကွန်ရက်များနှင့်၎င်း၏တစ်ဦးချင်းစီဒြပ်စင်များရရှိနိုင်မှု။

၇.၁.၁၂။ အရင်းအမြစ်ပိုင်ရှင်၏ တိကျသေချာသောသဘောတူချက်မရှိဘဲ ကွန်ရက်အတွင်းပိုင်းတည်ဆောက်ပုံ၊ လုံခြုံရေးအားနည်းချက်များ၊ အဖွင့်အပေါက်များစာရင်း စသည်တို့ကို သိရှိနိုင်စေရန်အတွက် ကွန်ရက်ဆုံမှတ်များကို စကင်န်ဖတ်ရန် လုပ်ဆောင်ချက်များ လုပ်ဆောင်ခြင်း။

၇.၁.၁၃။ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည် United Kingdom ၏ဥပဒေပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ သင့်လျော်သောအခွင့်အာဏာရှိသော ပြည်နယ်အဖွဲ့အစည်းထံမှ အမိန့်ကိုလက်ခံရရှိသည့်ကိစ္စတွင်၊

၇.၁.၁၄။ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းသည် ဖောက်သည်၏ချိုးဖောက်မှုများအတွက် ထပ်ခါတလဲလဲလျှောက်ထားသောအခါ၊ ဖောက်သည်သည် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း၏တိုင်ကြားချက်များအတွက် အခြေခံအဖြစ်ဆောင်ရွက်သော အခြေအနေများကို ဖယ်ရှားပစ်သည် အထိဖြစ်သည်။

၇.၂။ ဤသဘောတူညီချက်၏ အပိုဒ် 7.2 တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ကိစ္စများတွင် သုံးစွဲသူ၏အကောင့်မှ ရန်ပုံငွေလက်ကျန်ငွေကို ဖောက်သည်ထံ ပြန်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။

8. အခြားစည်းမျဥ်းများ

၈.၁။ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည် United Kingdom ၏ဥပဒေများနှင့် ဤသဘောတူညီချက်နှင့်အညီ Client နှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်တစ်ခုတည်းကိုသာ ထုတ်ဖော်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

၈.၂။ အကောင့်၏ အချက်အလက်အကြောင်းအရာနှင့် (သို့မဟုတ်) Client ၏ အရင်းအမြစ်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အရေးဆိုမှုများတွင်၊ အငြင်းပွားမှုကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း (ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့အစည်း)ထံ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူမှ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ ထုတ်ဖော်ချက်ကို သဘောတူပါသည်။

၈.၃။ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည် ဤသဘောတူညီချက်၏ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အခွန်အခများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၏ ဖော်ပြချက်နှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှုဝန်ဆောင်မှုနှင့် အပြန်အလှန်ဆက်ဆံခြင်းအတွက် စည်းမျဉ်းများကို တစ်ဖက်သတ်ပြောင်းလဲရန် အခွင့်အရေးရှိသည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ ဖောက်သည်သည် ဤသဘောတူညီချက်ကို ရပ်စဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဆယ်ရက်အတွင်း Client ထံမှ စာဖြင့်အကြောင်းကြားစာမရပါက၊ အပြောင်းအလဲများကို Client မှ လက်ခံသည်ဟု ယူဆပါသည်။

၈.၄။ ဤသဘောတူညီချက်သည် အများသူငှာသဘောတူစာချုပ်ဖြစ်ပြီး United Kingdom တွင်ချမှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ဖောက်သည်အမျိုးအစားအချို့အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်များပေးဆောင်သည့်ကိစ္စရပ်များမှလွဲ၍ စည်းကမ်းချက်များသည် ဖောက်သည်အားလုံးအတွက် တူညီပါသည်။

၈.၅။ ဤသဘောတူညီချက်တွင် ပါ၀င်ခြင်းမရှိသော ပြဿနာများအားလုံးအတွက်၊ ပါတီများအား United Kingdom ၏ လက်ရှိဥပဒေများအရ လမ်းညွှန်ထားပါသည်။

9. ဤသဘောတူညီချက်၏ နောက်ဆက်တွဲများ

ဝန်ဆောင်မှုအဆင့်သဘောတူညီချက် (SLA)

10. ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

ကုမ္ပဏီ- "NETOOZE LTD"

ကုမ္ပဏီအမှတ်: 13755181
တရားဝင်လိပ်စာ- 27 Old Gloucester လမ်း၊ လန်ဒန်၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊ WC1N 3AX
စာတိုက်လိပ်စာ- 27 Old Gloucester လမ်း၊ လန်ဒန်၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊ WC1N 3AX
ဖုန်းနံပါတ်: + 44 (0) 20 7193 9766
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်- "NETOOZE" ကို အမှတ် UK00003723523 အောက်တွင် မှတ်ပုံတင်ထားပါသည်။
အီးမေးလ်: sales@netooze.com
ဘဏ်အကောင့်အမည်- Netooze Ltd
ဘဏ် IBAN: GB44SRLG60837128911337
ဘဏ်- BICSRLGGB2L
ဘဏ်ခွဲကုဒ်- 60-83-71

ဘဏ်အကောင့်နံပါတ် : 28911337

သင်၏ cloud ခရီးကို စတင်မလား။ အခုပဲ ပထမခြေလှမ်းကို လှမ်းလိုက်ပါ။