კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ბოლო განახლება: 24 წლის 2022 აპრილი

შპს Netooze ("ჩვენ", "ჩვენ" ან "ჩვენი") ოპერირებს www.netooze.com ვებსაიტზე ("სერვისი").

ეს გვერდი გაცნობებთ ჩვენს პოლიტიკას პერსონალური ინფორმაციის შეგროვების, გამოყენებისა და გამჟღავნების შესახებ, როდესაც თქვენ იყენებთ ჩვენს სერვისს.

ჩვენ არ გამოვიყენებთ ან გაზიარებთ თქვენს ინფორმაციას არავისთან, გარდა აღწერილია ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში.

ჩვენ ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას სერვისის უზრუნველსაყოფად და გასაუმჯობესებლად. სერვისის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ინფორმაციის შეგროვებას და გამოყენებას ამ პოლიტიკის შესაბამისად. თუ ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში სხვაგვარად არ არის განსაზღვრული, ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ იგივე მნიშვნელობა, რაც ჩვენს წესებსა და პირობებში, ხელმისაწვდომი: (www.netooze.com).

განმარტებები

საიტის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ეფუძნება ევროპული კანონმდებლის მიერ მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციის (GDPR) მიღებისათვის გამოყენებულ ტერმინებს. ამ შეთანხმების უკეთ გასაგებად, ჩვენ ჩამოვთვალეთ ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში გამოყენებული განმარტებები:

პირადი მონაცემები

პერსონალური მონაცემები ნიშნავს ნებისმიერ ინფორმაციას, რომელიც ეხება იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირს („მონაცემთა სუბიექტი“). იდენტიფიცირებადი ფიზიკური პირი არის ის, ვისი იდენტიფიცირებაც შესაძლებელია, პირდაპირ ან ირიბად, კერძოდ, იდენტიფიკატორის მითითებით, როგორიცაა სახელი, საიდენტიფიკაციო ნომერი, მდებარეობის მონაცემები, ონლაინ იდენტიფიკატორი ან ფიზიკური, ფიზიოლოგიური სპეციფიკური ერთი ან მეტი ფაქტორი. ამ ფიზიკური პირის გენეტიკური, გონებრივი, ეკონომიკური, კულტურული ან სოციალური იდენტობა.

მონაცემთა სუბიექტი

მონაცემთა სუბიექტი არის ნებისმიერი იდენტიფიცირებული ან იდენტიფიცირებადი ფიზიკური პირი, რომლის პირად მონაცემებს ამუშავებს დამუშავებაზე პასუხისმგებელი კონტროლერი.

გენერაციის

დამუშავება არის ნებისმიერი ოპერაცია ან ოპერაციების ნაკრები, რომელიც შესრულებულია პერსონალურ მონაცემებზე ან პერსონალურ მონაცემთა ნაკრებებზე, ავტომატური საშუალებებით თუ არა, როგორიცაა შეგროვება, ჩაწერა, ორგანიზაცია, სტრუქტურირება, შენახვა, ადაპტაცია ან შეცვლა, მოძიება, კონსულტაცია, გამოყენება, გამჟღავნება გადაცემის, გავრცელების ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომობის, გასწორების ან კომბინაციის, შეზღუდვის, წაშლის ან განადგურების გზით.

დამუშავების შეზღუდვა

დამუშავების შეზღუდვა არის შენახული პირადი მონაცემების აღნიშვნა, რომლის მიზანია მომავალში მათი დამუშავება შეზღუდოს.

კონტროლერი ან კონტროლერი, რომელიც პასუხისმგებელია დამუშავებაზე

დამუშავებაზე პასუხისმგებელი კონტროლიორი ან კონტროლიორი არის ფიზიკური ან იურიდიული პირი, საჯარო ორგანო, სააგენტო ან სხვა ორგანო, რომელიც მარტო ან სხვებთან ერთად განსაზღვრავს პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნებსა და საშუალებებს; როდესაც ამგვარი დამუშავების მიზნები და საშუალებები განისაზღვრება კავშირის ან წევრი სახელმწიფოს კანონმდებლობით, მაკონტროლებელი ან მისი ნომინაციის კონკრეტული კრიტერიუმები შეიძლება გათვალისწინებული იყოს კავშირის ან წევრი სახელმწიფოს კანონმდებლობით.

პროცესორის

დამმუშავებელი არის ფიზიკური ან იურიდიული პირი, საჯარო ორგანო, სააგენტო ან სხვა ორგანო, რომელიც ამუშავებს პერსონალურ მონაცემებს მაკონტროლებლის სახელით.

Მესამე ნაწილი

მესამე მხარე არის ფიზიკური ან იურიდიული პირი, საჯარო ორგანო, სააგენტო ან ორგანო, გარდა მონაცემთა სუბიექტის, კონტროლერის, დამმუშავებლისა და პირებისა, რომლებიც კონტროლერის ან დამმუშავებლის უშუალო უფლებამოსილებით უფლებამოსილნი არიან დაამუშავონ პერსონალური მონაცემები.

თანხმობა

მონაცემთა სუბიექტის თანხმობა არის ნებისმიერი თავისუფლად გაცემული, კონკრეტული, ინფორმირებული და ცალსახა მითითება მონაცემთა სუბიექტის სურვილებზე, რომლითაც იგი, განცხადებით ან აშკარა დადებითი მოქმედებით, ნიშნავს თანხმობას მასთან დაკავშირებული პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე. .

კონტროლერის შესახებ

კომპანია: "NETOOZE LTD"

კომპანია :13755181
იურიდიული მისამართი: 27 Old Gloucester Street, London, გაერთიანებული სამეფო, WC1N 3AX
საფოსტო მისამართი: 27 Old Gloucester Street, London, გაერთიანებული სამეფო, WC1N 3AX
ტელეფონი: + 44 (0) 20 7193 9766
ელფოსტა: support@netooze.com
საიტი: www.netooze.com

ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ

ანგარიშის რეგისტრაცია

როდესაც თქვენ შექმნით თქვენს პირად ანგარიშს, ჩვენ შეიძლება მოვითხოვოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია, როგორიცაა სახელი, გვარი, კომპანიის სახელი, მისამართი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი და ტელეფონის ნომერი. თუ თქვენ აირჩევთ მეგობრის ჩვენს საიტზე გაგზავნას, ჩვენ ასევე შეგვიძლია შევაგროვოთ თქვენი მეგობრის ელფოსტის მისამართი, რათა მათ გავუგზავნოთ რეფერალური ან სარეკლამო კოდი ჩვენს საიტზე დასარეგისტრირებლად.

ბარათით გადახდა

როდესაც თქვენ დაამატებთ თქვენი ფინანსური ანგარიშის ინფორმაციას თქვენს ანგარიშს, ეს ინფორმაცია მიეწოდება ჩვენს მესამე მხარის გადახდის პროცესორს უსაფრთხო კავშირის საშუალებით. ჩვენ არ ვინახავთ თქვენი ფინანსური ანგარიშის ინფორმაციას ჩვენს სისტემებზე; თუმცა, ჩვენ გვაქვს წვდომა და შეიძლება შევინარჩუნოთ აბონენტის ინფორმაცია ჩვენი მესამე მხარის გადახდის პროცესორის მეშვეობით.

მომხმარებლის შინაარსი

ჩვენი "საიტის" ფუნქცია საშუალებას გაძლევთ საჯაროდ განათავსოთ შინაარსი ჩვენს საიტზე. ჩვენს საზოგადოებაში დარეგისტრირებით თქვენ ეთანხმებით, რომ თქვენი პროფილის ინფორმაცია და თქვენ მიერ გამოქვეყნებული კონტენტი შეიძლება ნახონ და გამოიყენონ სხვა მომხმარებლებმა და მესამე მხარეებმა, რომლებსაც ჩვენ არ ვაკონტროლებთ.

კომუნიკაციების

თუ თქვენ პირდაპირ დაგვიკავშირდებით, ჩვენ შეიძლება მივიღოთ დამატებითი ინფორმაცია თქვენს შესახებ, როგორიცაა თქვენი სახელი, ელ.ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი, შეტყობინების ან/და დანართების შინაარსი, რომელიც შეიძლება გამოგვიგზავნოთ და ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია, რომლის მიწოდებაც შეგიძლიათ. ჩვენ ასევე შეიძლება მივიღოთ დადასტურება, როდესაც თქვენ გახსნით ელ.წერილს ჩვენგან.

პირადი ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ მოგთხოვთ, და მიზეზებს, თუ რატომ მოგთხოვთ ამის მიწოდება, გაირკვევა თქვენთვის იმ ეტაპზე, როდესაც ჩვენ მოგთხოვთ მოგაწოდოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია.

Cookies და სხვა თვალყურის დევნის ტექნოლოგიები

ჩვენ ავტომატურად ვაგროვებთ გარკვეულ ინფორმაციას და ვინახავთ მას ჟურნალის ფაილებში. ასევე, როდესაც თქვენ იყენებთ ჩვენს საიტს, ჩვენ შეიძლება ავტომატურად შევაგროვოთ გარკვეული ინფორმაცია თქვენი მოწყობილობიდან. ეს ინფორმაცია შეიძლება შეიცავდეს ინტერნეტ პროტოკოლის (IP) მისამართებს, ბრაუზერის ტიპს, ინტერნეტ სერვისის პროვაიდერს (ISP), მიმართვის/გასვლის გვერდებს, ოპერაციულ სისტემას, თარიღის/დროის შტამპს, დაწკაპუნების მონაცემებს, სადესანტო გვერდს და მიმართვის URL-ს. ამ ინფორმაციის შესაგროვებლად, თქვენს კომპიუტერზე ან მოწყობილობაზე შეიძლება დაყენდეს ქუქი-ფაილი, როდესაც თქვენ ეწვიეთ ჩვენს საიტს. ქუქი ფაილები შეიცავს მცირე რაოდენობით ინფორმაციას, რომელიც საშუალებას აძლევს ჩვენს ვებ სერვერებს თქვენი ამოცნობა. ჩვენ ვინახავთ ინფორმაციას, რომელსაც ვაგროვებთ ქუქიების, ჟურნალის ფაილების ან/და წმინდა gif-ების მეშვეობით თქვენი პრეფერენციების ჩასაწერად. ჩვენ ასევე შეიძლება ავტომატურად შევაგროვოთ ინფორმაცია თქვენს მიერ საიტის ფუნქციების გამოყენების, ჩვენი საიტის ფუნქციონირების, ვიზიტების სიხშირის და სხვა ინფორმაციის შესახებ, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს საიტთან ურთიერთქმედებებთან. ჩვენ შეიძლება თვალყური ადევნოთ თქვენს გამოყენებას სხვადასხვა ვებსაიტებსა და სერვისებში. ზოგიერთ ქვეყანაში, მათ შორის ევროპის ეკონომიკური ზონის ქვეყნებში ("EEA"), ამ პარაგრაფში ზემოთ მითითებული ინფორმაცია შეიძლება ჩაითვალოს პერსონალურ ინფორმაციად მონაცემთა დაცვის მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით.

ჩვენი საიტის გამოყენება

როდესაც თქვენ იყენებთ ჩვენს საიტს, ჩვენ შეიძლება შევაგროვოთ ინფორმაცია თქვენი ჩართულობისა და ჩვენი საიტის გამოყენების შესახებ, როგორიცაა პროცესორისა და მეხსიერების გამოყენება, შენახვის მოცულობა, ჩვენი საიტის ნავიგაცია და სისტემის დონის მეტრიკა. ჩვენ ვიყენებთ ამ მონაცემებს საიტის მუშაობისთვის, საიტის მუშაობისა და გამოყენების შესანარჩუნებლად და გასაუმჯობესებლად, ახალი ფუნქციების შესამუშავებლად, ჩვენი საიტის და ჩვენი მომხმარებლების უსაფრთხოებისა და უსაფრთხოების დასაცავად და მომხმარებელთა მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად. ჩვენ ასევე ვიყენებთ ამ მონაცემებს მთლიანი ანალიზისა და ბიზნეს დაზვერვის შესამუშავებლად, რაც საშუალებას გვაძლევს ვიმოქმედოთ, დავიცვათ, მივიღოთ ინფორმირებული გადაწყვეტილებები და მოვახდინოთ ანგარიში ჩვენი ბიზნესის ეფექტურობის შესახებ.

მესამე მხარის ანგარიშები

თუ აირჩევთ ჩვენი საიტის დაკავშირებას მესამე მხარის ანგარიშთან, ჩვენ მივიღებთ ინფორმაციას ამ ანგარიშის შესახებ, როგორიცაა თქვენი ავთენტიფიკაციის ჟეტონი მესამე მხარის ანგარიშიდან, დაკავშირების ავტორიზაციისთვის. თუ გსურთ შეზღუდოთ ჩვენთვის ხელმისაწვდომი ინფორმაცია, უნდა ეწვიოთ თქვენი მესამე მხარის ანგარიშების კონფიდენციალურობის პარამეტრებს, რათა გაეცნოთ თქვენს ვარიანტებს.

მესამე მხარის პარტნიორები

ჩვენ ასევე შეიძლება მივიღოთ თქვენს შესახებ საჯაროდ ხელმისაწვდომი ინფორმაცია ჩვენი მესამე მხარის პარტნიორებისგან და გავაერთიანოთ ის თქვენს შესახებ არსებულ მონაცემებთან.

წაშლის უფლება (”დავიწყების უფლება”)

თქვენ გაქვთ დავიწყების უფლება. თუ არ ეთანხმებით თქვენი პერსონალური ინფორმაციის შეგროვებას ან გამოყენებას, როგორც ეს აღწერილია ამ პოლიტიკაში და გსურთ, რომ წავშალოთ თქვენი მონაცემები, გთხოვთ მოგვწეროთ მისამართზე support@netooze.com. თუმცა, ჩვენ ვერ შევძლებთ სრულად შევასრულოთ თქვენი მოთხოვნა, თუ არსებობს სხვა კანონიერი მიზეზები თქვენი მონაცემების დასამუშავებლად, როგორიცაა სამართლებრივი ვალდებულება.

ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ

შპს Netooze იყენებს ჩვენს მიერ შეგროვებულ ინფორმაციას სხვადასხვა გზით, მათ შორის:

 • ჩვენი საიტის უზრუნველყოფა და შენარჩუნება;
 • გაცნობებთ ჩვენს საიტზე განხორციელებული ცვლილებების შესახებ;
 • საშუალებას მოგცემთ მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენი საიტის ინტერაქტიულ ფუნქციებში, როდესაც ამას აირჩევთ;
 • უზრუნველყოს მომხმარებლის მხარდაჭერა;
 • შევაგროვოთ ანალიზი ან ღირებული ინფორმაცია, რათა გავაუმჯობესოთ ჩვენი საიტი;
 • ჩვენი საიტის გამოყენების მონიტორინგი;
 • ტექნიკური საკითხების აღმოჩენა, პრევენცია და მოგვარება;
 • მოგაწოდოთ სიახლეები, სპეციალური შეთავაზებები და ზოგადი ინფორმაცია სხვა საქონლის, სერვისებისა და ღონისძიებების შესახებ, რომლებსაც ჩვენ ვთავაზობთ, რომლებიც ისეთივეა, რაც თქვენ უკვე შეიძინეთ ან იკითხეთ, თუ არ გადაწყვეტთ არ მიიღოთ ასეთი ინფორმაცია.

ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვიზიარებთ

ჩვენ შეგვიძლია გავაზიაროთ ინფორმაცია, რომელსაც ვაგროვებთ სხვადასხვა გზით, მათ შორის შემდეგში:

გამყიდველები და სერვისის პროვაიდერები

ჩვენ შეიძლება გავუზიაროთ ინფორმაცია მესამე მხარის მოვაჭრეებს და სერვისის პროვაიდერებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ სერვისებს ჩვენი სახელით, როგორიცაა დახმარება ჩვენი საიტის მოწოდებაში, სარეკლამო და/ან მარკეტინგული მიზნებისთვის და მოგაწოდოთ თქვენთვის შესაბამისი ინფორმაცია, როგორიცაა პროდუქტის განცხადებები, პროგრამული უზრუნველყოფა. განახლებები, სპეციალური შეთავაზებები ან სხვა ინფორმაცია.

საერთო ინფორმაცია

სადაც კანონით დასაშვებია, ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ და გავუზიაროთ ინფორმაცია მომხმარებლების შესახებ ჩვენს პარტნიორებს გაერთიანებული ან დეიდენტიფიცირებული ფორმით, რომელიც გონივრულად არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას თქვენი იდენტიფიკაციისთვის.

რეკლამა

ჩვენ ვმუშაობთ მესამე მხარის სარეკლამო პარტნიორებთან, რათა გაჩვენოთ რეკლამები, რომლებიც, ჩვენი აზრით, შეიძლება დაგაინტერესოთ. ამ სარეკლამო პარტნიორებს შეუძლიათ დააყენონ და იქონიონ წვდომა საკუთარი ქუქი-ფაილების, პიქსელების ტეგებსა და მსგავს ტექნოლოგიებზე ჩვენს საიტზე, და სხვაგვარად შეაგროვონ ან ჰქონდეთ წვდომა თქვენს შესახებ ინფორმაციას, რომელიც მათ შეუძლიათ შეაგროვონ დროთა განმავლობაში და სხვადასხვა ონლაინ სერვისებში.

მესამე მხარის პარტნიორები

ჩვენ ასევე ვუზიარებთ ინფორმაციას მომხმარებლების შესახებ მესამე მხარის პარტნიორებთან, რათა მივიღოთ დამატებითი საჯარო ინფორმაცია თქვენს შესახებ.

ინფორმაციას, რომელსაც ჩვენ ვიზიარებთ, როდესაც რეფერალური საშუალებით დარეგისტრირდებით

თუ თქვენ დარეგისტრირდებით ჩვენს საიტზე მეგობრის რეფერალური საშუალებით, ჩვენ შეიძლება გავუზიაროთ ინფორმაცია თქვენს რეფერერს, რათა მათ გააცნობიერონ, რომ თქვენ გამოიყენეთ მათი რეფერალი ჩვენს საიტზე დასარეგისტრირებლად.

ანალიტიკა

ჩვენ ვიყენებთ ანალიტიკის პროვაიდერებს, როგორიცაა Google Analytics. Google Analytics იყენებს ქუქიებს არაიდენტიფიკაციის ინფორმაციის შესაგროვებლად.

ბიზნესის გზავნილები

ინფორმაცია შეიძლება გამჟღავნდეს და სხვაგვარად გადაეცეს ნებისმიერ პოტენციურ შემძენს, მემკვიდრეს ან მიმღებს, როგორც ნებისმიერი შემოთავაზებული შერწყმის, შესყიდვის, ვალის დაფინანსების, აქტივების გაყიდვის ან მსგავსი ტრანზაქციის ნაწილი, ან გადახდისუუნარობის, გაკოტრების ან მიმღების შემთხვევაში, რომელშიც ინფორმაცია გადაეცემა ერთ ან მეტ მესამე მხარეს, როგორც ჩვენი ბიზნეს აქტივი.

როგორც მოითხოვება კანონი და მსგავსი გამჟღავნება

ჩვენ ასევე შეგვიძლია გავაზიაროთ ინფორმაცია (i) ნებისმიერი მოქმედი კანონის, რეგულაციის, სამართლებრივი პროცესის ან სამთავრობო მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად; (ii) ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკისა და ჩვენი მომსახურების პირობების აღსრულება, წინამდებარე პოტენციური დარღვევების გამოძიების ჩათვლით; (iii) თაღლითობის, უსაფრთხოების ან ტექნიკური საკითხების აღმოჩენა, პრევენცია ან სხვაგვარად მოგვარება; (iv) უპასუხოს თქვენს მოთხოვნებს; ან (v) დავიცვათ ჩვენი უფლებები, საკუთრება ან უსაფრთხოება, ჩვენი მომხმარებლები და საზოგადოება. ეს მოიცავს ინფორმაციის გაცვლას სხვა კომპანიებთან და ორგანიზაციებთან თაღლითობისგან დაცვისა და სპამის/მავნე პროგრამების პრევენციისთვის.

თქვენი თანხმობით

ჩვენ შეიძლება გავაზიაროთ ინფორმაცია თქვენი თანხმობით.

GDPR-ის ფარგლებში პერსონალური მონაცემების დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი

თუ თქვენ ხართ ევროპის ეკონომიკური ზონიდან (EEA), შპს Netooze-ს სამართლებრივი საფუძველი ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში აღწერილი პერსონალური ინფორმაციის შეგროვებისა და გამოყენებისთვის დამოკიდებულია ჩვენ მიერ შეგროვებულ პერსონალურ მონაცემებზე და კონკრეტულ კონტექსტზე, რომელშიც ვაგროვებთ მას.

შპს Netooze-ს შეუძლია დაამუშავოს თქვენი პერსონალური მონაცემები, რადგან:

 • ჩვენ უნდა შევასრულოთ ხელშეკრულება თქვენთან;
 • თქვენ მოგვეცით ამის უფლება;
 • დამუშავება ჩვენს ლეგიტიმურ ინტერესებშია და ის არ არის გადალახული თქვენი უფლებებით;
 • გადახდის დამუშავების მიზნით;
 • კანონის დაცვას.

მესამე მხარის მომსახურება

თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ მესამე მხარის სხვა სერვისებზე საიტის მეშვეობით, მაგალითად, ამ მესამე მხარის სერვისების ბმულებზე დაწკაპუნებით საიტის შიგნით. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი მესამე მხარის ამ სერვისების კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე და/ან პრაქტიკაზე და მოგიწოდებთ, ყურადღებით გადახედოთ მათ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.

უსაფრთხოების

თქვენი პირადი ინფორმაციის უსაფრთხოება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ გახსოვდეთ, რომ ინტერნეტში გადაცემის არც ერთი მეთოდი, ან ელექტრონული მეხსიერების მეთოდი უსაფრთხოა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვცდილობთ გამოიყენოთ კომერციულად მისაღები საშუალებები, რათა დავიცვათ თქვენი პირადი ინფორმაცია, ჩვენ არ შეგვიძლია გარანტირებული მისი აბსოლუტური უსაფრთხოება.

მონაცემთა შენახვა

შპს Netooze შეინარჩუნებს თქვენს პერსონალურ მონაცემებს მხოლოდ მანამ, სანამ ეს აუცილებელია ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში მითითებული მიზნებისთვის. ჩვენ შევინარჩუნებთ და გამოვიყენებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს იმდენად, რამდენადაც ეს აუცილებელია ჩვენი სამართლებრივი ვალდებულებების შესასრულებლად (მაგალითად, თუ ჩვენ გვჭირდება თქვენი მონაცემების შენახვა მოქმედი კანონების შესასრულებლად), დავა გადავჭრათ და დავიცვათ ჩვენი სამართლებრივი შეთანხმებები და პოლიტიკა.

შპს Netooze ასევე შეინარჩუნებს გამოყენების მონაცემებს შიდა ანალიზის მიზნებისთვის. გამოყენების მონაცემები ჩვეულებრივ ინახება უფრო მოკლე დროით, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ეს მონაცემები გამოიყენება უსაფრთხოების გასაძლიერებლად ან ჩვენი საიტის ფუნქციონირების გასაუმჯობესებლად, ან ჩვენ კანონიერად ვალდებულნი ვართ შევინარჩუნოთ ეს მონაცემები უფრო ხანგრძლივი დროის განმავლობაში.

ბმულები სხვა საიტებზე

ჩვენი სერვისი შეიძლება შეიცავდეს ჩვენს საიტებს სხვა საიტებზე. თუ მესამე მხარის ბმულზე დააწკაპუნეთ, თქვენ მიმართული იქნება მესამე მხარის საიტზე. ჩვენ გირჩევთ გირჩევთ განიხილონ ყველა საიტის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.

ჩვენ არ გვაქვს კონტროლი და არ იკისროს პასუხისმგებლობა ნებისმიერი მესამე მხარის საიტების ან მომსახურების შინაარსი, კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ან პრაქტიკა.

თქვენი მონაცემთა დაცვის უფლებები GDPR-ის მიხედვით

თუ თქვენ ხართ ევროპის ეკონომიკური ზონის (EEA) რეზიდენტი, გაქვთ მონაცემთა დაცვის გარკვეული უფლებები. შპს Netooze მიზნად ისახავს გონივრული ნაბიჯების გადადგმას, რათა მოგცემთ შეასწოროთ, შეცვალოთ, წაშალოთ ან შეზღუდოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების გამოყენება.

თუ გსურთ ინფორმირება, თუ რა პერსონალური მონაცემები გვაქვს ჩვენზე და თუ გვინდა, რომ ჩვენი სისტემა ამოიღონ, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ.

გარკვეულ შემთხვევებში, თქვენ გაქვთ შემდეგი მონაცემთა დაცვის უფლება:

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, განახლების ან წაშლის უფლება თქვენს შესახებ.

შეძლებისდაგვარად შეძლებისდაგვარად, შეგიძლიათ პერსონალური მონაცემების წაშლა, განახლება ან მოთხოვნის უფლება თქვენი ანგარიშის პარამეტრების სექციაში. თუ თქვენ არ შეასრულებთ ამ მოქმედებებს, დაგვიკავშირდით დაგვეხმაროთ.

გამოსწორების უფლება

თქვენ გაქვთ უფლება თქვენი ინფორმაცია გამოსწორდეს, თუ ეს ინფორმაცია არასწორია ან არასრულია.

წინააღმდეგობის უფლება

თქვენ გაქვთ უფლება, გააპროტესტოს თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება.

შეზღუდვის უფლება

თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოს თქვენი პირადი ინფორმაციის დამუშავების შეზღუდვა.

მონაცემთა პორტაბელურობის უფლება

თქვენ გაქვთ უფლება მოგაწოდოთ თქვენს შესახებ არსებული ინფორმაციის ასლი სტრუქტურირებული, მანქანით წაკითხვადი და ხშირად გამოყენებული ფორმატით და გაქვთ უფლება გადასცეთ ეს მონაცემები სხვა კონტროლერს.

თანხმობის გაძევების უფლება

თქვენ ასევე გაქვთ უფლება გააუქმოთ თქვენი თანხმობა ნებისმიერ დროს, როდესაც შპს Netooze ეყრდნობოდა თქვენს თანხმობას თქვენი პირადი ინფორმაციის დამუშავებაზე. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ შეიძლება გთხოვოთ, დაადასტუროთ თქვენი ვინაობა, სანამ პასუხობთ ასეთ მოთხოვნებს.

თქვენ გაქვთ უფლება საჩივარი შეიტანოთ მონაცემთა დაცვის ორგანოს თქვენი პირადი მონაცემების შეგროვებისა და გამოყენების შესახებ. დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ თქვენს ადგილობრივ მონაცემთა დაცვის ორგანოს ევროპის ეკონომიკურ სივრცეში (EEA).

ბავშვთა კონფიდენციალობა

შპს Netooze შეგნებულად არ აგროვებს ინფორმაციას 16 წლამდე ასაკის ბავშვებისგან და 16 წლამდე ბავშვებს ეკრძალებათ ჩვენი საიტის გამოყენება. თუ გაიგებთ, რომ ბავშვმა მოგვაწოდა პირადი ინფორმაცია ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის დარღვევით, შეგიძლიათ შეგვატყობინოთ მისამართზე support@netooze.com

ცვლილებების კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ჩვენ შეიძლება პერიოდულად განაახლოს ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა. ამ გვერდზე ახალი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის გამოქვეყნების გზით ნებისმიერი ცვლილების შესახებ გაცნობებთ.

თქვენ შესთავაზებთ ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას პერიოდულად განიხილონ ნებისმიერი ცვლილებისთვის. კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში ცვლილებები ეფექტურია, როდესაც ისინი ამ გვერდზე განთავსდებიან.

დაგვიკავშირდით

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან შეშფოთება ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან დაკავშირებით, გთხოვთ მოგვწეროთ ელფოსტაზე: support@netooze.com

 

დაიწყე შენი ღრუბლოვანი მოგზაურობა? გადადგი პირველი ნაბიჯი ახლავე.
%d ბლოგერები მსგავსი: