მომსახურების დონე შეთანხმება (SLA)

ეს ხელშეკრულება წარმოადგენს მომხმარებლის ხელშეკრულების დანართს და განსაზღვრავს NETOOZE სერვისის რაოდენობრივ და ხარისხობრივ მიზნებს, ასევე მათ შესაბამისობის ფინანსურ გარანტიებს.

ქსელის ხელმისაწვდომობა

Downtime - პერიოდი, როდესაც იჯარით აღებული ვირტუალური მანქანები არ არის ხელმისაწვდომი კლიენტისთვის ქსელში.

Downtime - უწყვეტი პერიოდის მთლიანი ხანგრძლივობა (1 თვე), გამოკლებით გამოწვეული:

  • სამუშაოების ჩატარება დაგეგმილი ტექნიკური ფანჯრების დროს;
  • საკომუნიკაციო არხებისა და აღჭურვილობის უმოქმედობა NETOOZE - Cloud Technologies LLP-ის პასუხისმგებლობის/კონტროლის სფეროს მიღმა;
  • კლიენტის აპლიკაციები ან კომპონენტები, რომლებიც არ აკონტროლებს ან მართავს NETOOZE - Cloud Technologies LLP, რამაც გამოიწვია სერვისის მიწოდების შეუძლებლობა;
  • კლიენტის, მისი თანამშრომლების, პარტნიორების, კლიენტების და ა.შ. ნეგატიური აქტივობა, რამაც გამოიწვია უარყოფითი ზეგავლენა სერვისის კომპონენტებზე (სპამი, გაყალბება, სერვისით სარგებლობის წესების დარღვევა და ა.შ.);
  • სხვა მოვლენები ჩვენს კონტროლს მიღმა, კლასიფიცირებული, როგორც ფორსმაჟორული.

შეთანხმებული მოქმედების დრო (CHR) არის დრო, როდესაც სერვისი ნორმალურად უნდა მუშაობდეს. NETOOZE SVR-ში = 24x7.

ხელმისაწვდომობა % არის მომსახურების ხელმისაწვდომობის დროის თანაფარდობა CVR-თან.

% ხელმისაწვდომობა = 100%*(SVR-შეწყვეტის დრო)/SVR
მაგალითად, თუ ნოემბრის შეფერხება იყო 1 საათი, მაშინ
% ხელმისაწვდომობა = 100%*(60*24*30 – 1*60)/ 60*24*30 = 99.86(1)
პარამეტრი სამიზნე ღირებულება
% ხელმისაწვდომობა დაქირავებული VM 99,9%

შენახვის შესრულება

IOPS (Input/Output Operations Per Second) - შესანახი სისტემის (SHD) მიერ შესრულებული I/O ოპერაციების რაოდენობა ერთ წამში.

შეყოვნება - დაგვიანება - დისკის ქვესისტემის მაქსიმალური რეაგირების დრო I/O ოპერაციების შესრულებისას.

პარამეტრი გარანტირებული ღირებულებები
გარანტირებული IOPS შენახვისთვის IOPS for X GB GB SSD
IOPS for X GB GB SATA
32 კილობაიტიანი წაკითხვა-ჩაწერის ბლოკებისთვის.
შეყოვნება 40 ms
შენიშვნა: IOPS-ის გარანტირებული რაოდენობის გადაჭარბების შემთხვევაში დასაშვებია გადახრა Latency პარამეტრის სამიზნე მნიშვნელობიდან. ეს სიტუაცია არ არის SLA-ს დარღვევა.

ტექნიკური მხარდაჭერა

მომხმარებლის თხოვნა - NETOOZE კლიენტი, რომელიც დაუკავშირდება სერვისის ტექნიკური დახმარების სამსახურს მომხმარებლის პირად ანგარიშში ჩაშენებული მოთხოვნების რეგისტრაციისა და დამუშავების სისტემის მეშვეობით.

ტიპიური მოთხოვნა არის მომხმარებლის მოთხოვნა, რომლის გადაწყვეტა ფორმალიზებულია მომსახურების ინსტრუქციებში NETOOZE სერვისის მხარდაჭერის 1-ლი ხაზის (ServiceDesk) თანამშრომლებისთვის, არ საჭიროებს მხარდაჭერის მე-2 და მე-3 ხაზების თანამშრომლების ჩართვას და არ არის დაკავშირებული. მომსახურების ხარისხის მიუწვდომელობით ან მნიშვნელოვანი დაქვეითებით.

ატიპიური მოთხოვნა არის მომხმარებლის მოთხოვნა, რომლის გადაწყვეტა არ არის ფორმალიზებული ServiceDesk სერვისის ინსტრუქციებში ან მოითხოვს მე-2 ან მე-3 მხარდაჭერის ხაზის თანამშრომლების ჩართვას, მაგრამ არ არის დაკავშირებული მომსახურების ხარისხის მიუწვდომლობასთან ან მნიშვნელოვან დეგრადაციასთან.

ინციდენტი არის მომხმარებლის მოთხოვნა, რომელიც დაკავშირებულია მიწოდებული სერვისის ხარისხის მიუწვდომლობასთან ან მნიშვნელოვან დეგრადაციასთან. ამ ტიპის მოთხოვნებს აქვს უმაღლესი პრიორიტეტი დამუშავებისთვის.

ზარზე რეაგირების დრო - დასაშვები შეფერხება ზარის რეგისტრაციასა და მისი დამუშავების დაწყებას შორის (ზარის ტიპის განსაზღვრა, სამუშაოს დაწყება/გადატანა, ზარები მე-2 ან მე-3 მხარდაჭერის დონეზე).

მომხმარებლის მოთხოვნების დამუშავების რეჟიმები

საბაჟო მკურნალობის ტიპი დამუშავების რეჟიმი
ინციდენტი 24x7
აპელაციის ნიმუში 24x7
ატიპიური მკურნალობა 8x5 (ორშაბათი-პარასკევი 10.00-დან 18.00 საათამდე UTC/GMT +3 საათი)

პასუხის დრო მომხმარებლის მოთხოვნაზე

საბაჟო მკურნალობის ტიპი დამუშავების რეჟიმი
ინციდენტი 20-ე
აპელაციის ნიმუში 30-ე
ატიპიური მკურნალობა 1 საათობრივად

რუტინული სამუშაო

სარემონტო ფანჯრები

Სამუშაოს ტიპი იმ სერვისის ფანჯრები
იგეგმება ყოველი თვის პირველი და მესამე პარასკევი 06:00 საათიდან 08:00 საათამდე (UTC/GMT +3 საათი)
სასწრაფო საჭიროებისამებრ, მინიმუმ 2 საათის გაფრთხილებით

ფინანსური გარანტიები

დაქირავებული ვირტუალური მანქანების % ხელმისაწვდომობის კუთხით SLA-ს დარღვევის შემთხვევაში, კლიენტს უფლება აქვს მიიღოს კომპენსაცია შემდეგი ცხრილის მიხედვით:

VM ხელმისაწვდომობა % (D) კომპენსაციის ოდენობა
(ვირტუალური მანქანის ქირაობის ყოველთვიური ღირებულების %)
D > 99.9 0%, SLA სამიზნე
99,9> 99,72 5%
99,72> 99,45 10%
99,45> 98,90 15%
98,90> 96,71 20%
96,71> 76,98 50%
76,98>  100%

 

დაიწყე შენი ღრუბლოვანი მოგზაურობა? გადადგი პირველი ნაბიჯი ახლავე.
%d ბლოგერები მსგავსი: