درباره نتوز

Netooze® Cloud is a cloud hosting provider that offers cloud computing services and زیرساخت به عنوان یک سرویس (IaaS) in a simplified way so builders can spend more time creating software that changes the world.

چه کسب و کار شما در ابتدای راه باشد و چه در مسیر تحول دیجیتال، Netooze ابر می تواند به شما کمک کند سخت ترین چالش های خود را حل کنید. 

  1. پشت داستان

توانایی های ما

رایانش ابری ساده استبا Netooze® Cloud. با زمان بارگذاری 2 برابر سریعتر، سخت افزار ممتاز و پشتیبانی 24/7/365. شما می توانید به سرعت زیرساخت IT مجازی را در بزرگترین مراکز داده جهان تنها با چند کلیک مستقر کنید.

  1. چرا vStack؟
  2. چرا VMware؟
  3. S3 Object Storage

چرا ما را انتخاب

شرکت، پروژه -
تجهیزات

افزایش یافت
کارایی

امنیت پیشرفته

مقیاس
توزیع جغرافیایی

سفر ابری خود را شروع کنید؟ همین الان قدم اول را بردارید.